Skordeloppet2016_600x600

Skördeloppet 2022 - Tråkiga nyheter

22022 blev vi tvungna att fatta det trista beslutet att vi måste ställa in själva stora Skördeloppet, och Skördeloppet Öppet Spår 2022. Löpare finns anmälda, och sponsorer finns med oss, men tyvärr sviker funktionärerna i år.

För många av våra ideella funktionärer har hittat andra hobbies och sysselsättningar under Pandemin än att engagera sig i det gemensamma, ideella. Det har alltså varit jättesvårt att få ihop funktionärsstaben, det krävs 80-100 personer för att få hela arrangemanget att flyta på ett bra och säkert sätt. Vi har inte nått dit och är jätteledsna för det. Men vi känner att ska vi köra Skördeloppet så måste det ske säkert. Där är vi inte nu. Det är lika i många andra föreningar också, midsommarfiranden ställs in på grund av funktionärsbrist, föreningar läggs ner, styrelsestolar står tomma.
 
Skördeloppet Skola, med närmare 2000 deltagande barn körde vi som vanligt, och även Lilla Skördeloppet, knatteloppen för barn på Vasaliden drog en hel del barn med sping i benen till Vasaliden Arena.


Men, stadsloppet och öppet spår fick stå på väntelistan till nästa år.

Massor av barn med spring i benen deltog i
Lilla Skördeloppet och Skördeloppet Skola 2023.

loading...