Skordeloppet2016_600x600

Tidtagning

Vi kommer inte ha formell tidtagning med chip i Skördeloppet Öppet Spår.
Skördeloppet 5km/10km har tidtagning med chip, och tiden startas när du passerar startlinjen.